Egyéb jogi esetek

A Short Page Title Tagline

Házassági perek, védjegy bejelentés, jogi képviselet

A követeléskezeléssel kapcsolatos peres- és nemperes eljárások, ingatlanügyek, cégügyek, munkajog és az öröklési jog területére tartozó ügyek mellett jogi képviseletet és tanácsadást vállalok az alábbi ügyekben is.

– Házassági perekben (bontóper, házassági vagyonjogi per, szülői felügyelettel kapcsolatos perek) tanácsadás, jogi képviselet ellátása. Házassági perekben és egyéb házassági vagyonjoggal kapcsolatos ügyekben megállapodások, egyéb okiratok (házassági vagyonjogi szerződés) készítése, módosítása.

– Védjegy bejelentési, hosszabbítási kérelmek benyújtása, az eljárások során a SZTNH előtti képviselet ellátása.

– Jogi képviselet ellátása bizonyos közigazgatási hatósági eljárásokban, illetve közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése, peres eljárások során képviselet ellátása.

Amennyiben a fenti ügyek valamelyikében érintett és jogi segítségre, tanácsadásra van szüksége, forduljon hozzám bizalommal.