Társasági jog

A Short Page Title Tagline

TÁRSASÁGI JOG

– cégjog, csődjog, civil szervezetek joga-

A gazdasági társaságok a cégbíróság általi bejegyzéssel keletkeznek és a cégnyilvántartásból való törléssel szűnnek meg. A hatályos magyar jogi szabályozás szerint a cégbejegyzéssel és változásbejegyzéssel kapcsolatos eljárások kizárólag jogi képviselő igénybevételével, elektronikus úton intézhetők. A leggyakrabban előforduló eljárások ezen a területen a cégalapítás és változásbejegyzés. A társasági jog, illetve a cégjog azonban ennél szerteágazóbb területet, és jóval több ügytípust foglal magába. Ide tartoznak a cégtörvényességi felügyeleti eljárások, a különböző társasági jogi jogviták, például tagkizárás iránti perek, vagy legfőbb szerv határozatának felülvizsgálatai iránti perek, valamint az egyes megállapítási perek is.

Tágabb értelemben ugyan – mivel egy külön törvény a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény (’Cstv.’) vonatkozik ezen eljárásokra-, ide sorolhatjuk a csőd-és felszámolási eljárásokat is, melyek a fizetési nehézségekkel küzdő, illetőleg fizetésképtelen gazdasági társaságokat érintik.

Kizárólag a jogi személy jellegük, valamint az alapításukra, és változásbejegyzésükre vonatkozó eljárások hasonlósága miatt ehhez a szakterülethez kapcsolódhatnak a civil szervezetekre vonatkozó eljárások is.

A társasági jog területén a praxisomban leggyakrabban előforduló ügyek a következők:

  • gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződés módosítás, társasági formaváltás (egyesülés, szétválás, átalakulás), végelszámolással kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés magyar és angol nyelven
  • képviselet a cégbejegyzési, változásbejegyzési és cégtörvényességi felügyeleti eljárásokban
  • közgyűlésekhez, taggyűlésekhez szükséges iratok előkészítése
  • csődeljárással és felszámolási eljárással, kényszertörlési eljárással kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet
  • társasági jogi jogvitákkal kapcsolatos perek
  • civil szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) nyilvántartásba vételéhez, változásbejegyzési eljárásához, megszüntetéséhez kapcsolódó iratok elkészítése, eljárások során képviselet

Cégalapítás, változásbejegyzés

A hatályos jogi szabályozás lehetővé teszi a gazdasági társaságok hagyományos eljárásban, és egyszerűsített eljárásban történő megalapítását is. Az egyszerűsített eljárásban az Igazságügyi Minisztérium által közzétett szerződésminták alkalmazásával egyszerűen, akár pár óra alatt is alatt megtörténhet egy gazdasági társaság cégbírósági bejegyzése. Az egyszerűsített eljárás előnye nemcsak az egyszerűségében, hanem a gyors ügyintézésben és költséghatékonyságában is rejlik. A változásbejegyzési eljárás a cégnyilvántartásba már bejegyzett gazdasági társaságok eljárása. A gazdasági társaság minden olyan változást, mely létesítő okirat módosítást igényel vagy cégjegyzékbe bejegyzett adatot érint 30 napon belül –kivételes esetekben, például befolyásszerzés esetén 15 napon belül- köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

Mind a hagyományos, mind az egyszerűsített cégalapítási, és változásbejegyzési eljárásban széleskörű tapasztalatokkal rendelkezem, az eljárások teljes lebonyolítását rövid határidőkkel vállalom.

Amennyiben gazdasági társaság alapításán gondolkozik, mindenképpen javaslom, hogy konzultáljon előtte a könyvelőjével. Amennyiben megbízott könyvelője nincs, úgy tudok ajánlani Önnek.

Gazdasági társaságok megszűntetése

A gazdasági társaságok jogutódlással és jogutód nélkül történő megszüntetésére is lehetőség van. A jogutódlással történő megszüntetés leggyakoribb formái az átalakulás, szétválás, kiválás, egyesülés. A jogutód nélküli megszüntetést elhatározhatja a társaság legfőbb szerve (végelszámolás), de sor kerülhet rá a cégbíróság döntése alapján (kényszertörlés) vagy harmadik személyek (pl. hitelezők) tevékenysége folytán is (felszámolás). Fontos, hogy egy gazdasági társaság megszűnése, megszűntetése nem egyenlő, a tevékenység befejezésével, hiszen a gazdasági társaságok kizárólag a cégnyilvántartásból való törléssel szűnnek meg, ehhez viszont a gazdasági társaságok vagyoni viszonyainak lezárása is szükséges.

A megszűntetésre irányuló eljárásokban az okiratszerkesztés és képviselet mellett, az egyes eljárásokban például kényszertörlési vagy felszámolási eljárásban az eljárás alá vont cég képviseletét is vállalom.

Civil szervezetek eljárásai

A civil szervezetek alapítása és változásbejegyzési eljárása során főszabály szerint a jogi képviselet nem kötelező, azonban a szakszerű, jogszabályoknak megfelelő okiratok elkészítése, és az esetleges hiánypótlások elkerülése miatt mindenképpen javaslom jogi segítség igénybe vételét. A civil szervezetek alapítására és változásbejegyzési eljárására vonatkozó kérelmek elbírálására a civil szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék jogosult. Jelentős változás a civil szervezetek életében, hogy 2012. január 1. óta már lehetőség van az egyesületek, és alapítványok egyszerűsített eljárásban történő nyilvántartásba vételére is. Az egyszerűsített bejegyzés esetén (a korábbi 60, de a gyakorlatban 90 vagy ennél is tovább tartó ügyintézési idő helyett), akár 15 napon belül sor is sor kerülhet egy egyesület vagy alapítvány bejegyzésére.

A civil szervezetek alapításában, változásbejegyzési és megszüntetési eljárásában, ügyeinek intézésében jelentős tapasztalattal rendelkezem, az okiratszerkesztést rövid határidőkkel vállalom.