Díjszabás

Költségkímélő megoldások

Szolgáltatások díjszabása

A hatályos jogszabályok értelmében a megbízási díj szabad megállapodás tárgya, melynek mértékét a felek mindig előre, általában ügyenként külön-külön egyedileg határozzák meg. A megbízási díj két fő részből tevődik össze: ügyvédi munkadíjból és az üggyel kapcsolatban szükségszerűen felmerülő készkiadások, illetékek és egyéb költségek összegéből. Az ügyvédi munkadíj mértéke az ügy bonyolultságán, az ügyértéken, az elvégzendő munka összetettségén, mennyiségén alapul. A megbízási díj összegére vonatkozó konkrét árajánlat csak az ügy megismerését követően adható, azonban az ügyvédi munkadíj és az adott üggyel kapcsolatban várhatóan felmerülő költségek összegének meghatározására már jellemzően az első konzultáció alkalmával sor kerül.

Munkám során mindig törekszem arra, hogy az ügyfeleknek költségkímélő megoldásokat javasoljak, és megfelelő módon tájékoztassam őket az adott ügy várható költségeiről. A korrekt és kiszámítható együttműködés érdekében fontosnak tartom ugyanos, hogy az ügyfeleim a pénzügyi és egyéb döntéseik tervezésekor, meghozatalakor mindig pontosan tudják ,hogy az általuk igénybe vett ügyvédi szolgáltatásért mikor, milyen összegű megbízási díjat kell majd fizetniük, és a jogi ügyeik intézésekor milyen költségekkel kell majd számolniuk.

Cégeljárások, civil szervezetek eljárásai,
felszólító levelek, fizetési meghagyásos eljárás

Ezeknél az ügyeknél az elvégzendő ügyvédi munka mennyisége a korábbi tapasztalatok alapján előre meghatározható. Az ilyen típusú ügyekben a munkadíj rendszerint a következőképpen alakul:

  • cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárások 25.000 Ft-40.000 Ft
  • civil szervezetek alapítása, létesítő okirat módosítása 40.000 Ft-50.000 Ft
  • fizetési és egyéb felszólító levelek írása 10.000 Ft-15.000
  • fizetési meghagyásos eljárás 20.000 Ft-30.000 Ft

Ingatlanokkal kapcsolatos okiratszerkesztés

Ingatlanokkal kapcsolatos okiratszerkesztés esetén az ügyvédi munkadíj az ingatlan értékének alapulvételével, rendszerint százalékosan, ritkább esetben fix díjak alkalmazásával kerül meghatározásra. A leggyakrabban előforduló ügyekben az alábbi díjakat alkalmazom:

  • ingatlan adásvételi, és ajándékozási szerződések és kapcsolódó okirat szerkesztésénél az ingatlan vételárának, szerződésben megjelölt értékének 0,5%-a, de minimum 50.000 Ft
  • ingatlan adásvételi előszerződés 50.000 Ft
  • bérleti szerződések egyhavi bérleti díj fele, de minimum 40.000 Ft
  • haszonélvezeti jog, elővásárlási jog alapítás, tartási és egy szerződések minimum 50.000 Ft, de egyedi ügyekben ez a díj változhat

Konzultáció, egyeztetések, nem fix díjas ügyek

Új ügyfelek részére az első konzultáció, tanácsadás díja 20.000 Ft. A meglévő, visszatérő ügyfelek részére konzultációs díjat nem számítok fel. Olyan ügyekben, ahol folyamatos ügyvédi munkára van szükség általában óradíjas elszámolás keretében kerül meghatározásra a megbízási díj. Az óradíj ügytípustól függően 15.000 Ft-20.000 Ft körül alakul.

Állandó megbízás

Állandó megbízás esetén az ügyvédi munkadíj havi átalánydíjas elszámolás keretében történik, mely a megbízási szerződésben meghatározott számú munkaórát és a szerződésben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába. Állandó megbízás vagy tartós együttműködés esetén kedvezőbb megbízási díjakat, az általánosnál rövidebb határidőn belüli munkavégzést és folyamatos rendelkezésre állást tudok biztosítani az ügyfelek számára.