Hírek

A Short Page Title Tagline

Jelentős változások a végelszámolási eljárásban

2018. július 1-től jelentős változások a végelszámolási eljárásban

A gazdasági társaságok cégbíráság általi bejegyzéssel keletkeznek és a cégnyilvántartásból való törléssel szűnnek meg. Egy gazdasági társaság megszüntetéséhez azonban nem elegendő, hogy a társaság abbahagyja a működését, gazdasági tevékenységét, mivel a társaság vagyoni viszonyait is le kell zárni. Ennek eszköze a végelszámolás. A korábbi szabályozás kizárólag a Kkt.-ék és Bt.-ék számára tette lehetővé az egyszerűsített végelszámolás igénybe vételét. A Ctv. módosítás következtében 2018. július 1-től azonban már a Kft-ék és Zrt.-ék is választhatják ezt a gyorsabb eljárási formát.

A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha a cég a Számviteli törvény szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett és a végelszámolást annak kezdő időpontjától számított 150 napon belül befejezi. Változást jelent a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az egyszerűsített végelszámolás megindításáról, az erről szóló döntés meghozatalától számított 8 napon belül az adóhatóságot értesíteni kell. Az adóhatóság értesítése alapján a cégbíróság automatikusan bejegyzi a változásokat a cégnyilvántartásba, és a végelszámolás megindulásáról a Cégközlönyben hivatalból közleményt tesz közzé. Könnyebbséget jelent a cégek számára az is, hogy egyszerűsített végelszámolás esetén nem szükséges végelszámolót választani, mert a végelszámolással járó feladatokat a korábbi vezető tisztségviselő látja el.

Amire fokozottan ügyelni kell, hogy a végelszámolás elhatározásáról szóló döntést, a meghozataltól számított 8 napon belül be kell jelenteni az adóhatóságnak. Az egyszerűsített végelszámolást 150 napon belül be kell fejezni, és az általános végelszámolási eljáráshoz hasonlóan a vagyonfelosztási javaslatot és egyéb iratokat az illetékes cégbíróságnak is meg kell küldeni. Egyszerűsített eljárás esetén azonban ezek az iratok kizárólag iratminta alapján készíthetők el.

A változásoknak köszönhetően az eljárás sokkal egyszerűbbé vált, és a jogszabály módosítás lehetővé teszi a Kft-ék és a Zrt.-ék akár hat hónapon belül történő jogutód nélküli megszüntetését is.

A cégalapítási, változásbejegyzési, és a cégek megszüntetésére irányuló eljárásokban széleskörű tapasztalatokkal rendelkezem, az eljárások teljes lebonyolítását rövid határidőkkel vállalom.